Namesto uvoda

Živimo v 21. stoletju v centru Evrope, v državi z urejenim sistemom, šolanjem … Obvezno osnovnošolsko šolanje nam naroča naša ustava, sicer pa je izobraževanje svobodno. Pogosto se nam, otrokom in mladim, šola zdi odveč,...